Стаття 72. Право роботодавця на професійний і кваліфікаційний добір працівників

1. Роботодавець на свій розсуд визначає кількість робочих місць й посад за професіями й кваліфікацією, що необхідні для забезпечення виконання робіт. Не порушуючи вимог цього Кодексу щодо недопущення дискримінації, роботодавець вправі встановлювати й інші критерії добору працівників, що відповідає характеру роботи або умовам її виконання чи отримувати інформацію про них із джерел та у порядку, не забороненому цим Кодексом та законами України.

2. Роботодавець вправі приймати на роботу працівників, що безпосередньо звертаються до нього, або через посередництво центрів зайнятості державної служби зайнятості чи суб`єктів господарської діяльності, що надають такі послуги.

3. З метою визначення відповідності професійних, кваліфікаційних, особистих та інших якостей Стаття 72. Право роботодавця на професійний і кваліфікаційний добір працівників особи вимогам, для прийняття на роботу роботодавець має право проводити тести та співбесіди з претендентами на прийняття на роботу.

4. Тести й співбесіди, що проводить роботодавець або за його дорученням інші особи, проводяться тільки за рахунок роботодавця.

5. Забороняється використання детектора брехні. Забороняється проведення тестів, формулювання запитань на співбесідах, здійснення інших заходів, що є дискримінаційними за будь-якою ознакою, визначеною цим Кодексом. Під час співбесіди є неприпустимими питання щодо захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного положення, майбутньої чи теперішньої вагітності, а також щодо знаходження на утриманні дітей чи недієздатних родичів.

6. У разі вимоги закону про перевірку дійсності документу про освіту (спеціальність, кваліфікацію Стаття 72. Право роботодавця на професійний і кваліфікаційний добір працівників), наданого відповідно до пункту 3 частини другої статті 68 цього Кодексу, таку перевірку здійснює роботодавець у визначеному законодавством порядку за кошти роботодавця.


documentaqeobnd.html
documentaqeoixl.html
documentaqeoqht.html
documentaqeoxsb.html
documentaqepfcj.html
Документ Стаття 72. Право роботодавця на професійний і кваліфікаційний добір працівників