Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів

Незалежно від технологи виробництва свинини система вирощуван­ня й годівлі поросят істотно впливає на економічну ефективність га­лузі свинарства. Основним критерієм інтенсивності росту та розвит­ку поросят є їх жива маса. Вважають, що поросята нормально рос­туть та розвиваються, коли жива маса при народженні становить 1,2-1,5 кг, у ЗО днів - 7,5-9,0 кг, у 60 днів 17-20 кг і більше.

Жива маса поросят залежить від молочності свиноматок, майс­терності людини, що доглядає підсисних свиноматок і своєчасно та якісно привчає поросят до поїдання кормів, підтримує добрі зоогігієнічні умови їх утримання. Оператор з догляду за поросята ми-сису­нами має добре знати та враховувати біологічні особливості органі­зму Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів молодняку свиней раннього віку.

За короткий період життя після народження (до 21-28-го дня) організм поросят зазнає значних змін: споживаючи в перші дні-лише' материнське молоко, вони ще не спроможні використовувати ефек­тивно поживні речовини рослинних кормів. Одночасно поросята високо молочних свиноматок швидко ростуть та розвиваються.

Унаслідок цього поросята навіть під високо молочними свиноматками вже приблизно з 20 дня життя для підтримання високого тем ну росту потребують надходження додаткових поживних речовин н 11 і підкормкою.

Нехтування організацією своєчасного привчання поросят до під годівлі стартерними комбікормами та підкормками призводить до втрачання часу, коли поросята спроможні найбільш ефективно використовувати поживні речовини раціону для росту Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів тіла, ніж поросята старшого віку. Так, за перші два тижні життя, коли поросята ростуть в основному завдяки молоку свиноматки, коефіцієнт корисної дії корму становить 60% (тобто в прирості маси відкладається до 60% енергії та протеїну молока свиноматок). За третій тиждень життя (певною мірою через нестачу енергії та доступного протеїну на підтримання життя поросяти при його живій масі, яка збільшилася майже в три рази) коефіцієнт корисної дії органів му поросят знижується до 36%, а за четвертий тиждень - до 28%. До 2—3-тижневого віку потреба поросят у поживних речовинах, як правило, задовольняється молоком матері. Підгодівлю поросят починають з 7 10-деішого віку

Кожному поросяті до 2-місячного віку згодовують до 20 кг Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів 110 збираного молока, збираного або соєвого молока. Незбиране та збиране молоко дають лише свіжим або спеціально сквашеним (ацидофільне молоко). Соєве молоко випоюють охолодженим до кімнатної температури (20-30 °С).

Для нормального росту й розвитку поросята потребують достат­ньої кількості енергії поживних органічних речовин, а також білка та незамінних амінокислот, жиру, вуглеводів, мінеральних речо­вин, вітамінів води, що надходять у організм поросят з молоком матері та підгодівлею. Бажано, щоб усі ці речовини надходили в узгоджених співвідношеннях між собою (табл. 1).

Таблиця 1. Норми концентрації факторів живлення в 1 кг сухого кор­му при натуральній вологості, а також на 1 кг сухої речо­вини раціонів поросят Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів до живої маси 20 кг

Показник Жива маса, кг
ДО 6 6-12 12-20
Кормові одиниці, кг 1,59 1,48 1,39
Обмінна енергія, МДж 17,6 16,6 15,4
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Лізин, г 15,3 12,5 11,1
Метіонін + цистин, г 8,5 7,5 6,7
Сирий жир
Сира клітковина, г
Сіль кухонна, г
Кальцій, г 13,6 11,4 10,4
Фосфор, г 10,2 9,1 8,3
Залізо, мг
Мідь, мг
Цинк, мг
Марганець, мг
Кобальт, мг 1,1 1,1 1,1
Иод, мг 0,34 0,34 0,34
Вітаміни: А, тис. МО 6,8 6,8 5,8
О, тис. МО 0,7 0,7 0,6
Е, мг
В р мг 3,4 3,4 2,9
Мг 9,0 9,0 5,7
В3, мг
В4, мг 1,7 1,7 1,5
5., мг У
В/2, мкг
С, мг -Склад комбікорму може бути таким, % за масою: ячмінь - 40, овес без плівки - 20,8, горох - 5, шрот соняшниковий - 9, рибна мука - 6,5, дріжджі кормові - 3,5, сухе обезжирене молоко - 7, крейда - 0,9, сіль кухонна - 0,3 і премікс - 1.Для підкормки поросят Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів у період вирощування можна використовувати кормо суміш такого складу, % за масою: ячменю - 44, пше­ниці - 20, вівса без плівки- 14,7, гороху -- 11, м’ясо-кісткового борошна - 5, дріжджів кормових - 3, крейди - 2 і солі кухонної - 0,3.

У практиці досить часто застосовують різні строки раннього від­лучення поросят від свиноматок. Згідно з технологією отримання екологічно чистої свинини в розвинених країнах Європи вважають, що відлучення від свиноматки не повинне проводитися раніше, ніж поросята досягнуть віку 40 днів. Нині в Україні відлучення поро­сят від свиноматок проводять у строки, які відповідають наявності в господарствах дефіцитних білкових кормів та домішок мікроеле­ментів і вітамінів. Найбільш популярним зараз є термін відлучення поросят у Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів віці 45±3 днів, що дає можливість отримати по два опороси на рік на основну свиноматку[5].


documentaqezljl.html
documentaqezstt.html
documentaqfaaeb.html
documentaqfahoj.html
documentaqfaoyr.html
Документ Норми годівлі та раціони для поросят-сисунів